S'haurà d'omplir el formulari de control de símptomes abans de cada entrenament.