Complint el calendari electoral, publiquem el cens de socis amb dret a vot, segons estatuts del CRT (majors de 18 anys, amb una antiguitat de més d’un any com a socis, i al corrent de pagament de les quotes de soci, en el període acordat).

Es publica el llistat amb el DNI, NIE o núm de passaport , seguint les indicacions de la LOPD.

Es poden presentar reclamacions a aquest cens a la junta electoral, com a data límit el 6 de gener de 2021 a les 12h via email a info@rugbytarragona.com.