assemb octEl passat divendres 4 d’octubre de 2013 va tenir lloc l’assemblea de socis i sòcies del Rugby Tarragona a la qual assistiren una quarentena de membres. La sessió es va obrir amb l’exposició del president, Andrés Lechuga, sobre el funcionament i els objectius de la nova Junta; seguidament, el tresorer, David Viña, presentà el pressupost per a la temporada 2013-2014 que comporta una revisió de les quotes. Pere Grau, responsable de Relacions Institucionals del Club, informà dels nous patrocinadors i Enric Cabellos, vicepresident esportiu, donà compte de l’organigrama esportiu del Club amb la relació d’entrenadors, delegats i coordinadors de cada secció. És destacable la bona acollida que hi va haver de les propostes que es van fer i també  les felicitacions rebudes per la feina que la nova Junta està fent.