resso
 
El Club Rugby Tarragona, com a entitat que forma part del teixit associatiu de la ciutat de Tarragona, té molt present la Responsabilitat Social Corporativa, en tant que està compromesa amb les necessitats dels seus grups d’interès en diferents àmbits (acció social i integració, cura del medi ambient, atenció als socis, bon govern i transparència), a través d’una implicació voluntària i solidària que es demostra en les diferents actuacions que s’organitzen durant l’any. De fet, els valors que defineixen el nostre esport i el nostre club van de la mà de la RSC: germanor, compromís, altruïsme, participació, treball en equip…