No cal dir res més i veure la festassa que jugadors, pares i entrenadors van organitzar el passat dissabte. D’això se’n diu fer Club!!