• Objectius esportius a llarg termini:
 1. Competir al màxim nivell
 2. Tenir equips en totes les categories
 3. Desenvolupar i promoure les categories inferiors
 4. Desenvolupar un equip tècnic nombrós i qualificat
 5. Promocionar el rugby al nostre entorn

 

 • Objectius esportius a curt termini:
 1. Consolidar l’Escola
 2. Consolidar el Primer Equip a Divisió d’Honor Catalana
 3. Incorporar un tècnic o tècnic/jugador extern qualificat
 4. Incorporar nous tècnic/ques (monitors/res i entrenadors/res)
 5. Elaborar un pla de formació d’entrenadors
 6. Integrar la salut com a pilar bàsic de la vida esportiva dels jugadors
 7. Tecnificar la preparació física dels jugadors

 

 • Objectius estratègics:
 1. Contribuir a la promoció del rugby a les comarques de Tarragona i augmentar el nombre d’aficionats/des, jugadors/res, tècnics/ques.
 2. Promoure els valors del rugby i els del Club.
 3. Fomentar la participació i sensibilitzar a jugadors/res, socis/sòcies, pares, mares i resta de persones que integren el Club sobre la importància del seu paper en l’assoliment dels nostres objectius.
 4. Desenvolupar una tasca de formació dels jugadors/res com a jugadors/res i com a persones.
 5. Dotar al Club d’unes instal·lacions adequades i pròpies i una estructura esportiva orgànica, administrativa i econòmica que garanteixi la seva existència i un creixement sostenible.