Sub6: nascuts entre el 2014 al 2016

Sub8: nascuts el 2012 i el 2013

Sub10 nascuts el 2010 i 2011

Sub12: nascuts el 2008 i 2009