L’Escola del Rugb Tarragona ha crescut tant en nombre de jugadors i jugadores, com en nombre de monitors, entrenadors, pares, etc. Aquesta temporada seguirem en la mateixa línia de treball respecte a la seva gestió i a la promoció en les escoles, però tenim un objectiu molt clar: fer un pas endavant en l’aspecte organitzatiu i tècnic que garanteixi la seva correcta evolució.

Enl l’àmbit organitzatiu, dotarem d’una nova estructura a l’Escola per poder distribuir les feines i descarregar als entrenadors de tasques operatives i de coordinació. Respecte a la part esportiva, seguim amb el projecte de millora tècnica dels monitors i entrenadors de l’Escola, que es va iniciar la temporada passada amb l’organització del curs d’entrenadors de nivell 1.

Aquesta temporada incorporem a un tècnic francès, Thierry Antoine (Títol d’entrenador Federal 1), perquè col·labori en el desenvolupament d’un pla de desenvolupament tècnic alineat amb el del club i, durant un temps, faci el seguiment de la seva aplicació als partits i entrenaments.