D’acord amb el que estableix el calendari electoral avui, 8 de maig de 2017, es fan públiques les candidatures provisionals presentades a la Junta Electoral.  Aquesta junta podrà admetre o rebutjar alguna de les candidatures si no compleixen amb els requisits.  Al mateix temps s’obre el període per impugnar aquesta resolució provisional fins al dia 10 de maig de 2017. El dia següent es publicaran les candidatures definitives. Del 15 al 24 tindrà lloc la campanya electoral.

Les candidatures presentades són:

 

1. Temps de rugby

President: Alejandro Satué Vallvé

Secretària: Silvia Martínez Manzanares

Tresorer: Àngel Domínguez Bonillo

Vocal: Jaume Climent Gràcia

 

2. Sempre endavant

President: Andrés Lechuga Quijada

Secretària: Josepa Escoda Murria

Tresorera: Esperanza Velasco González

Vocals: David Rocamora Borrelles, Emili Arias Beltri, Pere Grau Valls, M. Misericordia Escoda Murria, Albert Frisach Cobo, Jordi Maixé Ceballos, Enric Cabellos Roig, Araceli Niubó Roca, Joan Baldrich Carceller, Montserrat Gutíerrez Sarrias, Francisco Javier Sánchez, Sánchez, José Antonio Lahuerta Carrillo