Candidatura única

Imprimeix

Publiquem, segons calendari electoral, la única candidatura que s'ha rebut en temps i forma:

Matías Jesús Segura - PRESIDENT

Sergi Garreta Puig - VICEPRESIDENT

Mario Mariné Olivé - SECRETARI 

Isidre Bergadà Bergadà - TRESORER

Jaime Climent Gracia - VOCAL

Josep Enric Roda Sanchez - VOCAL

Juan Manuel Ulloa Rodríguez - VOCAL

 

Atentament,

La junta electoral del CRT.