Club de Rugby Tarragona

Eleccions Junta Directiva 2021

 

Comunicat de la Junta Electoral

Finalitzades les dates de presentació de candidatures i les de reclamacions a les mateixes, i davant del fet que només s’ha presentat una sola candidatura, aquesta Junta Electoral considera com a guanyador de les eleccions 2021 a la candidatura presentada per el Sr. Matías Jesús Segura

Per tant, aquesta Junta Electoral proposa a l’actual Junta Directiva del CRT: que quedin sense efectes la resta de dates del procés electoral i proclamar com a guanyadora la candidatura integrada per:

PRESIDENT Matías Jesús Segura

VICEPRESIDENT Sergi Garreta Puig

SECRETARI Mario Mariné Olivé

TRESORER Isidre Bergadà Bergadà

VOCAL Jaime Climent Gracia

VOCAL Josep Enric Roda Sanchez

VOCAL Juan Manuel Ulloa Rodríguez

 

Junta Electoral

PRESIDENT: Leonardo Roca Casamitjana

1r VOCAL: Martina Labata Ferrandiz

2nVOCAL: Jordi Maixe Ceballos

1a SUPLENT: Marina Virgili Rofes

2n SUPLENT: Antonio Artacho Bujalance

3a SUPLENT: Ines Doria

4t SUPLENT: Eloi Boix Panisello

5é SUPLENT: Angel Dominguez Bonillo

 

Tarragona, 13 gener 2021